Gustelería

El projecte

Presentem la nostra més recent col·laboració amb Gustelería! A Cloutions.com hem creat una suite innovadora per transformar l’experiència gastronòmica dels restaurants. La nostra plataforma ofereix la generació de menús digitals amb codis QR, un servei de reserves en línia i una opció per sol·licitar el compte de manera virtual.

Utilitzem tecnologies avançades com ara IA, HTML, CSS3 i PHP per potenciar aquestes solucions. La nostra eina proporciona als restaurants la capacitat d’oferir als seus clients la llibertat de sol·licitar el compte des dels dispositius mòbils, eliminant esperes innecessàries. A més, habilitem la recepció de sol·licituds de reserva en línia, tot integrat en un sistema centralitzat.

La nostra solució de Menú Digital permet la creació i personalització de cartes de restaurants, en un idioma i amb IA traduint-lo a 180 idiomes, i es presenta als clients a través d’un escaneig senzill del codi QR des dels seus dispositius mòbils.

Estem emocionats de col·laborar amb Gustelería per oferir solucions tecnològiques que impulsaran els restaurants cap a la modernitat i l’excel·lència en el servei, oferint als clients una experiència gastronòmica única.

Tecnologia implementada

IA
PHP
Html
JQuery
CSS3
MariaDB