Alttion – Gestió de recursos humans

El projecte

Presentem la nostra col·laboració amb Alttion, empresa líder en la gestió de projectes d’obra de gran envergadura a nivell mundial. Hem desenvolupat una potent intranet i una aplicació mòbil que permeten gestionar de manera eficient els recursos assignats a cada projecte i controlar les hores de treball, brindant dades valuoses al departament de Recursos Humans.

La nostra intranet ofereix una plataforma centralitzada per assignar recursos als projectes, optimitzant-ne la planificació i l’execució. A més, el control precís de les hores treballades proporciona resultats fiables i importants per a l’anàlisi del rendiment i la presa de decisions estratègiques.

L’aplicació mòbil ha estat dissenyada específicament perquè els responsables d’obra puguin introduir les dades directament des del lloc de treball, millorant-ne la precisió i l’eficiència en la recopilació d’informació.

Amb aquesta solució innovadora, hem aconseguit potenciar la gestió de projectes d’Alttion, brindant una transparència més gran, optimitzant els recursos i facilitant la presa de decisions basada en dades reals.

Estem encantats d’haver contribuït a la transformació digital d’Alttion i esperem continuar col·laborant en projectes futurs.

Tecnologia implementada

PHP
MariaDB
Html
CSS3
API
Android SDK